VIETNHAT-VKK_193 Láng

793.000 VND/M2

Bức tường gạch tạo ra một không gian có cảm giác chắc chắn, với những bóng đổ tự nhiên và tinh tế được tạo ra bởi bàn tay tinh hoa của người thợ thủ công.

793.000 VND/M2

Mua hàng