VIETNHAT-ICO

793.000 VND/M2

Viên gạch với kết cấu sần mờ như bề mặt đá nguyên thuỷ tạo nên một không gian tinh tế và phong phú.

793.000 VND/M2

Mua hàng