VIETNHAT-HBQ

1.214.000 VND/M2

Từng viên gạch tinh tế, sắc nét nâng cao giá trị toà nhà, hiệu ứng bóng đổ lan tràn trên từng góc cạnh của bức tường, cho cảm giác hoà mình vào thiên nhiên vô tận.

1.214.000 VND/M2

Mua hàng