VIETNHAT-ICQ

857.000 VND/M2

Kết cấu trang nhã của ngôi nhà được thể hiện qua từng viên gạch. Bề mặt dễ sử dụng cho tường ngoại thất của nhà biệt lập.

857.000 VND/M2

Mua hàng