VIETNHAT-SMC

593.000 VND/M2

Một kết cấu tuyệt đẹp với bề mặt đá nguyên thuỷ. Chúng tôi đã nghiên cứu và kết hợp giữa kết cấu đồng nhất cùng với sự tự nhiên đến từ vân đá.

593.000 VND/M2

Mua hàng