VIETNHAT-VN_9

229.000 VND/M2

Mẫu gạch được chia thành nhiều thanh hoà trộn cùng màu sắc tinh tế, mang lại choa toà nhà một cái nhìn sắc nét.

229.000 VND/M2

Mua hàng