VIETNHAT-VT_19

229.000 VND/M2

Màu sắc được nâng cấp để phù hợp với xu hướng. Những đường cắt, góc cạnh tạo cho toà nhà một cái nhìn sắc nét.

229.000 VND/M2

Mua hàng