VIETNHAT-FLE

907.000 VND/M2

Một bề mặt được khoét không quá cứng cũng không quá nhẹ nhàng. Sự khác biệt bề mặt tự nhiên không khiến bạn cảm thấy khó chịu. Dòng sản phẩm tập trung vào các màu có sắc độ thấp, vốn là xu hướng của thời đại.

907.000 VND/M2

Mua hàng