VIETNHAT-SDE

786.000 VND/M2

Một kết cấu không quá cứng nhắc cũng không quá nhẹ nhàng. Sự khác biệt bề mặt tự nhiên cho bạn cảm giác dễ chịu. Dòng sản phẩm tập trung vào các màu có sắc độ thấp, vốn là xu hướng cho ngoại thất chung cư.

786.000 VND/M2

Mua hàng