VIETNHAT-BKE

821.000 VND/M2

Một bản tái tạo của bề mặt đá tự nhiên, mỗi viên gạch đều mang những câu chuyện riêng. Gợi nhớ cho ta những xúc cảm về thiên nhiên hoang sơ.

821.000 VND/M2

Mua hàng