Lễ Kí Kết Chiến Lược Việt Nhật - VITALY


 

VIỆT NHẬT và VITALY  cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho sự hợp tác này, nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của hai bên và cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Các bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã ký kết.