Lễ Kí Kết Chiến Lược Việt Nhật - VINAANH


Lễ ký kết chiến lược giữa VIỆT NHẬT và VINAANH
Hai bên cùng cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho sự hợp tác chiến lược này nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu đồng thời đem những sản phẩm tốt nhất đa dạng nhất đến với người tiêu dùng Việt Nam