Nhà cung cấp

Kích thước

x

Giá Bán

Màu Sắc

Sử dụng cho

Chất Liệu

Bề Mặt

Độ dày mỏng

Gạch lát vỉa hè

Việt Nhật

GACHVIETNHAT-KFC

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-BFF

692.000 đ/m2