Nhà cung cấp

Kích thước

x

Giá Bán

Màu Sắc

Độ dày mỏng

Gạch trang trí phòng bếp

new
Việt Nhật

HBK 22504

790.000 đ/m2
new
Việt Nhật

AAC 256

445.000 đ/m2
new
Việt Nhật

AAC 254

445.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 861

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 860

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 858

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 856

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 855

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8522

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8512

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8508

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8507

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8506

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8504

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8502

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch trang trí AQUA 8503

495.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 06

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 08

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 02

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 09

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 03

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SLG 1009

645.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SLG 1002

645.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SLG 1008

645.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SLG 1007

645.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SLG 1009

645.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SMA 707

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SMA 706

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 854

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 853

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 852

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí IPO 851

650.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SHBC 04

465.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 8809

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 8806

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 8805

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 8801

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 6605

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 6602

385.000 đ/m2
new
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GDK 6601

385.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 771

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 772

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 006

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SCV 2008

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 002

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 662

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20407

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRA 04

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DH 204

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 623

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CIA 803

860.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 005

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 05

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QA 102

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 0407

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí PA 202

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CIA 806

860.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4012

640.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 580

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 724

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GHA 703

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí PA 203

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 669

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GVG 903

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 665

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 992

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 006

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HBO 04

710.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRA 01

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 621

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QA 106

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GHA 701

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4020

640.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 005

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CIA 805

860.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GS 283

600.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 583

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4001

595.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HQ 010

565.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 007

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 0015E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MHB 604

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DH 205

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HTC 429

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 06

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BBS 981

1.660.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 937

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí ABS 04

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí COC 006

910.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí ABS 06

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí ACB 20

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4008

640.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí ACB 80

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 714

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 003

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MU 607

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MHB 602

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 007

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 009

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HBO 09

710.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SCV 2009

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 773

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 002

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20429

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 012

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4010

640.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DH 207

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 001

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 08

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MSB 706

445.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20451

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 960

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí VTV 149

425.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 014

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 066

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MHB 606

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QA 113

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 006

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MU 604

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 24010

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRA 06

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 005

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 991

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 016

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HQ 012

565.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GVG 904

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 004

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 024

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 003

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GHA 702

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 582

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 936

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 07

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 0215E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí PA 208

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CIA 802

860.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20403

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MU 605

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BBS 984

1.660.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 713

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HQ 008

565.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 0415E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí PA 217

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 002

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 008

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 010

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MHB 603

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 666

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GHA 722

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HTC 207

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 010

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 001

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SCV 2006

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trí Trí DH 206

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 0406

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 661

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 009

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 3255E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí ABS 05

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HTC 427

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 010

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20408

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 016

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 935

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20428

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MU 606

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 712

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 667

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20404

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20430

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 5715E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HTC 612

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 931

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 994

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 008

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 664

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HCM 003

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4005

595.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRV 02

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 013

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRV 06

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 004

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BBS 983

1.660.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 938

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QA 107

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRA 07

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí FBI 009

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DTT 663

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 5876

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 007

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SCV 2002

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRV 04

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 723

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 732

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HBO 03

710.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BBS 985

1.660.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20406

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 004

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GKT 20402

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí ACB 75

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 008

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí BFF 010

495.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MSB 720

445.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 0514E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HA 581

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MSB 707

445.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CIA 306

860.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HBO 01

710.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GS 015

600.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí AFF 009

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HTC 531

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí ABS 07

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 620

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí SCV 2003

980.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 913

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 0408

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí 0416E

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí GVG 902

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HBO 02

710.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí CRA 05

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DOC 4006

595.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 668

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí ACB 40

365.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí QS 933

345.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí HQ 020

565.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch trang trí VHD 03

465.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí MSB 702

445.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí DI 610

325.000 đ/m2
Việt Nhật

Gạch Trang Trí PA 206

325.000 đ/m2